Tevhidli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR Bir tarafta,İstanbul İli, Pendik ilçesi XXXX. kain, XXX ada XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX parsel maliki olan ve XXXX Mah. Pendik/STANBUL adresinde mukim bulunan (müteahhit ile yapılacak bu sözleşmede kendilerini temsil etmek üzere XXXXX’na vekalet veren) kişiler ile  (bundan böyle işbu sözleşmede ARSA SAHİBİ/ARSA SAHİPLERİ olarak anılacaktır). Diğer tarafta,XXXX Cad. XXXX Sok. No:44 Ümraniye adresinde faaliyette bulunan XXXX İNŞAAT TUR TEMK. VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(bundan böyle işbu sözleşmede “MÜTEAHHİT” olarak [...]

Asansör Satış ve Montaj Söleşmesi

ASANSÖR SATIŞ SÖZLEŞMESİ   Sözleşme Tarihi 04.08.2016   Sözleşme No SK-   Teklif No TK-8811 MADDE 1 - TARAFLAR:   İŞVEREN xxxxGRUP Adresi BAĞDAT CAD. xxx NO: xxx SUADİYE-KADIKÖY-İSTANBUL Telefonu xxx Faksı   Vergi D. & No’su ERENKÖY-xxxxx YÜKLENİCİ xxxxELEKTRİK MAKİNE SAN ve TİC. A.Ş. Adresi xxx Ümraniye / İstanbul Telefonu 0216 xxx Faksı 0216 xxx Vergi D. & No’su Anadolu Kurumlar & xxx Her iki taraf, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Ayrıca İşverenin ve yüklenicinin şantiye sorumlularının arasındaki yazılı ve imzalı tebliğ ve tebellüğler de geçerli olacaktır. MADDE 2 [...]

Daire Takas (Trampa) Sözleşmesi

TRAMPA SÖZLEŞMESİ SATICI                                                                : ……. ALICI                                                   : XXXX XXX KEFİL                                                   : XXXXXX SÖZLEŞME KONUSU : Alıcı, satıcıya ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, …. ada, … parselde kain …. nolu bağımsız bölümü; kefile ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, XXX ada, XXX parselde kain XXX nolu bağımsız bölüm ile yapılacak olan trampaya karşılık ve üste bir takım ödemelerin yapılmasını, trampaya konu olan kefile ait dairenin ne şekilde satılacağı ve iktisabın hangi metod ile yapılacağına ilişkindir. İşbu sözleşmede her ne kadar [...]

Bina Dış Cephe Kaplama ve Montaj Sözleşmesi

….. PREKAST ELEMANLAR İMALAT VE MONTAJ TAAHHÜDÜ TAŞERON SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan Suadiye Mah. Bağdat Cad. …. -KADIKÖY-İSTANBUL adresinde mukim; …. GRUP YAPI İNŞAAT A.Ş.. (bundan böyle aşağıda kısaca İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan … Mah. K… Cad. No:107 .. İstanbul adresinde mukim; … İNŞAAT TURİZM YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle aşağıda kısaca YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) aralarında aşağıda belirtilen husus ver şartlarda tam bir mutabakata vararak bu sözleşmeyi ekleri ile beraber imzalanmıştır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN ile ilişiği tamamen kesilene kadar bu maddede belirtilen adresinde [...]

Arsa Sahiplerine Verilecek Kesin Teminat Mektubu Metni

KESİN TEMİNAT MEKTUBU Sayın xxx, xxxx, xxx, xxxxx İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN TİC LTD ŞTİ’ nin KAT/ARSA MALİKLERİ hesabına olmak üzere MALİKLER adına, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, xxx ada xxx parsel için Kadıköy xxx.Noterliği’nin xxx/xx/2016 tarih ve 241xxx yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden doğan borç, yükümlülük ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere sözleşmedeki yükümlülükleri ve taahhütlerden herhangi birini yerine getirmeyerek sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde herhangi bir ihtar keşide edilmesine ve herhangi bir yargı [...]

Kat Karşılığı EK İnşaat Sözleşmesi

KADIKÖY xxx. NOTERLİĞİ’NİN xxx.08.2015 TARİH, xxxx VE AYNI TARİHLİ xxxYEVMİYE NUMARALI ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ’NE EK OLARAK YAPILMIŞ SÖZLEŞMEDİR.   Önceki sözleşmelerde adı geçen müteahhit ve arsa sahipleri, görevleri, hak ve sorumluluk durumları aynen devam etmekle birlikte aşağıda açıklaması yapılan teknik hesaplar neticesinde inşaat paylaşım oranı işbu sözleşme ile değiştirilmiştir.   Yukarıda zikredilen sözleşmelerde Satış Vaadi başlığı ile 4. maddelerinde zikredilen paylaşım oranı işbu sözleşmeye göre muhatapların mutabakatı ile revize edilmiştir. Buna göre; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, xxx pafta, [...]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Ek Olarak Yapılan Kira Yardımı Sözleşmesi

……NOTERLİĞİ’NİN …..TARİH VE …..YEVMİYE NUMARASI İLE 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI ve KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE EK OLARAK DÜZENLENMİŞ PROTOKOLDÜR. Yukarıda bahsedilen sözleşmenin muhtelif maddelerinde adı geçen kira ve taşınma bedelleri ile ilgili, taraflar işbu protokolü düzenlemişler buna göre YÜKLENİCİ, mevcut bağımsız bölümlerin tamamının kendisine Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin maddesi uyarınca dairelerin teslim edildiği günde vadesi başlamak üzere 160 (yüzaltmış) dairenin malikine, sahibi oldukları her bir hane için ayrı ayrı olmak ve [...]

Barter Usulü İle Kısa Yapı Denetim Sözleşmesi

  SÖZLEŞMENİN KONUSU    :           BARTER USULÜ İLE YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ İŞVEREN /MÜTEAHHİT ADI               :           xxxx İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İŞVEREN ADRESİ                :         xxxxxxxx-İstanbul Vergi Dairesi ve NO            :         Ümraniye V.D. xxxx   YAPI DENETİM ADI            :         xxxxxYAPI DENETİM LTD. ŞTİ.                                                      YAPI DENETİM ADRESİ     :           xxxxxxxxxxx Üsküdar-İstanbul Vergi Dairesi ve NO            :           ÜSKÜDAR V.D. ……….   SÖZLEŞME BEDELİ              :         352.805,00 TL (Üç Yüz Elli İki Bin Sekiz Yüz Beş Türk                                                    Lirası) (Damga Vergisi Taşeron tarafından karşılanacaktır) SÖZLEŞME TARİHİ              :         ….. /……./2016 İŞİN BİTİM TARİHİ            :           Yapılacak projelerden sona kalan inşaatın [...]

Müteahhit Lehine Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

  DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ, KAT VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TARAFLAR                              : İşbu sözleşme; bir tarafta Arsa Payı Karşılığında İnşaat yaptırmayı ve Gayrimenkulünü Satmayı Vaat eden, sözleşmede de arsa sahibi olarak adlandırılacak olan İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, XXXXXXX mahallesinde XXXXXXXX Caddesi XXX adresinde bağımsız bölüm niteliğinde tapu senetleri (Tapu Kaydı Pafta XXX Ada XXX parsel XXX) ancak mevcut durumda bağımsız bölümlerin 6306 Sayılı yasa ile riskli kararı verildiğinden Ataşehir Belediyesi’nin verdiği yıkım ruhsatına istinaden yıkımı yapılmış sözleşmeye [...]

Kat İrtifakı Kurmak ve Eksik İşlerin İbrası İçin Ek İnşaat Protokolü

                                                              EK PROTOKOL                                                                    İşbu protokol Kartal 9. Noterliği’nin XXX.06.2014 tarih ve XXXX Yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz [...]