Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İhtarı

İHTARNAME KEŞİDECİ                : xxx Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi VEKİLLERİ             : Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette MUHATAPLAR     : 1- xxxx (T.C.xxxx) xxxx Maltepe/İstanbul   2- xxx (T.C. xxxx)  xxxx Kadıköy/İstanbl KONU                       : Müvekkil şirket ile muhatapların temsilcisi olduğu İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, xxxx sok. 106/1 Pafta, xxxAda, xxx parselde kain yapı malikleri arasında imza edilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin V-a maddesi uyarınca tüm kat maliklerinin ve sizlerin sözleşmede yer alan yükümlülüklerinize davetiniz ile bu sözleşme hükümlerinde 3 gün içinde oybirliği ile [...]

Proje Onaylanmadan Müteahhit’e Keşide Edilecek İhtarname

İHTARNAME KEŞİDECİ                 : XXXXX XXX (T.C.XXXX) VEKİLLERİ               : Av. Aytekin TETİK &  Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette   MUHATAP               : XXXYAPI İNŞAAT LTD. ŞTİ. Altunizade mah. Kısıklı Cad. XXXXX Üsküdar İstanbul KONU                       : Müvekkilimizin de hissedarı ve maliki olduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa mah. P96 Pafta, xxx Ada, xxx Parselde kain yapının yıkılarak yeniden inşaat yapılması hususu ile ilgili müvekkil ile şirketiniz arasında imzalanan XXX 11. Noterliği’nin XX.05.2015 tarih ve XXX Yevmiye Numaralı sözleşmesi ve sözleşmeye bağlı olarak şirketinize ve gösterdiğiniz kişilere verilen vekaletname uyarınca, [...]

Daire Teslimi İçin Arsa Maliki’ne İhtarname

İHTARNAME KEŞİDECİ                : XXXXX Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. (VKN : xXXXXX)                                          XXXXXX Altunizade Üsküdar İstanbul VEKİLLERİ             : Av. Aytekin TETİK &   Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette MUHATAP              :  XXXXX- T.C: (XXXXXX)                                    Turgutreis Yalı Mah. XXXXX Bodrum/Muğla KONU                       : Kadıköy XXX. Noterliği’nin XXXXYevmiye ve 27/01/2016 tarihli ihtarnamenize karşı cevaplarımız ve karşı ihtarımızdır.   AÇIKLAMALAR    : Müvekkilimiz ile aranızda Üsküdar XXX. Noterliği’nin XXX Nisan 2013 tarih [...]

İmar Kanunu Uyarınca Riskli Yapının Yıkımı İhtarı

İHTARNAME KEŞİDECİ : XXXXX İnş. San. Tic. Ltd. Şti. VEKİLLERİ : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette MUHATAPLAR : XXXXX XXX mah. XXXX Sok. No:X D:XXXXX İstanbul 19 Aralık 2015 tarihinde müvekkilin binayı yenilemek üzere yıkım yaptığı esnada maliki olduğunuz İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, XXX mah. XX/XX Pafta, XXX Ada, XXX Parsel, XXX Kapı nolu olan ve statik anlamda da zaafiyet içinde olan yapınıza kerhen zarar verilmiştir. Gelinen şu aşamada; Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü XXX-XXX-XXX/ Sayı ve XXX Ada, [...]

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Arsa Payı Satılmadan Muhalif Arsa Maliki’nin Göndereceği İhtarname

İHTARNAME KEŞİDECİ                 : xxxxxxx T.C.xxxxxxx                                          xXX Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı XXXXXİstanbul VEKİLLERİ                : Av. Aytekin TETİK & Av Ahmet AYDIN-Adres Antette MUHATAP               : XXXXX Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti.                                          XXXX mah. XXXX Cad. XXXX Sok. No:1 İç Kapı No:XXX [...]

İş Yapmayan Müteahhit’e İşe Davet İhtarnamesi

İHTARNAME KEŞİDECİ                          : XXXXXXXXX (T.C.XXXXX) XXX mah. XXXX Sokak No:XXXX Üsküdar İstanbul VEKİLLERİ                       : Av. Aytekin TETİK &  Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette   MUHATAP                       : 1- XXXXX İnş. Müh. Tur. Taah. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Eğitim mah. XXXXX Sok. XXXXX Plaza XXX No:XXX Kadıköy İstanbul   2- CXXX   XXX T.C.(XXXX) Eğitim mah. XXXXX Sok. XXXXXX Plaza XXX No:XXXX Kadıköy İstanbul KONU                                 : Müvekkilimizin de hissedarı ve maliki olduğu İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ünalan mah. XXXX Ada’da kain yapının yıkılarak yeniden inşaat yapılması [...]

Kat İrtifakını Kurmayan Arsa Sahibine İhtarname

İHTARNAME   KEŞİDECİ                : XXXXXXXX Yapı San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. VEKİLLERİ             : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN                                    Bağdat Cad. No:108/B D:26 K:3 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul   MUHATAPLAR     : 1 2 3 4   KONU                       : Bir kısım arsa maliklerince keşide edilen ihtarnamelere cevaplarımız ve müvekkil firma ile aranızda tanzim edilmiş olan Düzenlenme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin amir hükümleri gereği bu ihtarnamenin tebliği itibariyle 1 gün içinde aşağıda zikredilen borcunuzun ifası ihtarıdır. AÇIKLAMALAR    :   1 – Müvekkil ile, muhataplar arasında Kartal XXX Noterliği’nin XXX Eylül 2013 tarih [...]

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kat Maliklerine Gönderilecek İhtarname

Maliklerine Gönderilecek İhtarname                                                       OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ÇAĞRIDA BULUNAN     : …..                                                ….. …. İstanbul ÇAĞRILAN                         : 1- ….. 2- 3- 4- Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere …/10/2015 günü saat ..:00'te …… İstanbul adresinde olağanüstü olarak toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın …/…/2015 günü saat ..:00'te aynı yerde [...]

Muhalif Kat Maliklerine Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bina Yıkılmadan Önce Gönderilecek İhtarname

İ H T A R N A M E KEŞİDECİ            : ……. ……..Yapı San. İç ve Dış Tic. A.Ş. VEKİLLERİ          : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette MUHATAPLAR      : 1 - ……. Mirasçıları ; a – ……. (T.C.Kimlik No : ) b – ……… (T.C.Kimlik No : ) c – ……. (T.C.Kimlik No : ) d – ……. (T.C.Kimlik No : ) e – …….. (T.C.Kimlik No : ) f – ……. (T.C.Kimlik No : ) 2 – ……………. (T.C.Kimlik No : )   3 – ………….. [...]

Kentsel Dönüşüme Muhalif Kat Maliklerine Riskli Yapıyı Tahliye Et İhtarı

İHTARNAME KEŞİDECİ                : ….. Yapı San. İç ve Dış Tic. A.Ş. VEKİLLERİ             : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 K:3 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul MUHATAPLAR     : 1-……T.C…..                                    ADRES                                    2-…..T.C.                                    ADRES                                    3-….T.C. KONU                       : 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereği İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parselde kayıtlı Şair Arşi Sokakta mukim …. Apartmanı isimli binanın ‘Riskli Yapı’ olarak tespit edilmesi ‘Riskli Yapı’ kararının kesinleşmesi ve bu konu ile ilgili [...]