TAŞERON – İŞVEREN – MERMER İŞÇİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

                                                           TAŞERON ELİYLE İŞ YAPIM SÖZLEŞMESİ TARAFLAR   İŞVEREN :XXXX GRUP YAPI İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.                           Bağdat Cd. XXXXX – Kadıköy / İSTANBUL                           XXXXXX V.D. – XXXXX TAŞERON          :XXXX                           XXXXXX No:10  Maltepe - İSTANBUL                           XXXX İŞ KONUSU        :           XXXXGrup Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ait XXX Sk. Fener Yolu Mh.’de bulunan konut inşaatının Ana ve Yangın mahallerindeki  basamak+döşeme+süpürgelik montajının yapılması. GENEL ŞARTLAR: Ana Mahal basamak, döşeme ve süpürgelik montajında Patara Bej mermer kullanılacaktır. Yangın Mahal basamak, döşeme ve süpürgelik montajında Sun [...]

Bir Parselde Birden Fazla Yapı Varsa Kentsel Dönüşüm Başvurusu

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA   TALEP EDEN                      : XXX XXX T.C: (XXX) VEKİLİ                                  : Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette KONU                                   : Müvekkilin %47 arsa payı oranıyla kat maliki olduğu İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, XXX mah. XXX pafta, XXX Ada, XXX parsel ve adres olarak Saray mahXXX sok. No:XXX Ümraniye İstanbul adresinde kain yapının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bağımsız Yapı Denetim Firması aracılığıyla yapılan risk analiz raporunun onaylanarak tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan ‘Riskli Yapıdır’ belirtmesi yapılması için Ümraniye [...]

Mühendislik Hizmeti Alacağında Davaya Cevap Dilekçesi

BAKIRKÖY XXX. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : 2016/XXXX E. DAVALI : XXXX XXXX1 Kadıköy İstanbul VEKİLLERİ : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette DAVACI :XXXXMühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ : Av. XXXX XXXXX Bakırköy İstanbul KONU : Davaya cevap dilekçesidir. AÇIKLAMALAR : USULE YÖNELİK AÇIKLAMA VE İTİRAZLAR YETKİSİZLİK TALEBİ : 6100 Sayılı HMK, 6098 Sayılı TBK ve 6102 Sayılı TTK gereği para borcu aranılacak borçlardandır. Müvekkile tebliğ edilen Tensip Tutanağı, İnceleme Tutanağı ve Dava dilekçesinde ve müvekkilin fiilen ikamet ettiği adresin Merdivenköy [...]

İpoteğin Fekki İçin Genel Mahkemede Cevaba Cevap Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU XXXX ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE 2015/XXX ESAS   DAVALI       : XXX VEKİLLERİ  : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette DAVACI       : XXXX İnş. Oto ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ          : Av. XXX XXX                            XXXXX Üsküdar/İstanbul KONU           : Cevaba Cevap Dilekçesinin Sunumudur. AÇIKLAMALAR Davacı dava dilekçesinde özetle “İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Saray Mah. XXXpafta, XXXX ada, XXXparselde kayıtlı taşınmazın tamamını kendilerinin, XXXX, XXX ile XXX'in mirasçıları olan XXXX XXX,XXXX XXX ve XXXX'ten XX/02/2013 günü satın aldıklarını, bu satıcılar ile davalılar arasında Eyüp [...]

Hazır Betonun Ayıplı Çıkması Sebebiyle Tazminat Davası

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   DAVACI                : XXXXXX (T.C.Kimlik No:XXXXXX)   VEKİLLERİ          : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette   DAVALI                : XXX Hazır Beton Saç Ve Yapı Malz. San. Tic. A.Ş.                                         XXXXXXXX İSTANBUL   KONU                   : Davalının üretimini ve pazarlamasını yaptığı hazır betonun yapılan anlaşmaya göre beton dayanım oranı olan C35/45 sınıfı betonun müvekkilin iş yaptığı inşaat şantiyesine dökülmesi gerekirken; fatura bilgilerine, inşaat mevzuatına aykırı olarak sınıfı C35/45’in altında olan betonun dökülmesi ile [...]

İhtiyati Hacizde İlamsız Takibe İtiraz ve Tamamlayıcı Merasim Eksikliği Sebebiyle Talep

İSTANBUL ANADOLU XX. İCRA MÜD. 2015/XXXX ESAS Borçlu Vekili Geldi; Alacaklı’nın İstanbul Anadolu ….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ….. D.İş sayılı kararıyla aldığı ihtiyati haciz kararı dosyanızda infaz edilmiş, huzurdaki dosyaya süresinde yapmış olduğumuz itiraz sebebiyle takip durdurulmuştur. Bu kez 2004 Sayılı İİK md 264/2 gereği; alacaklı taraf, yapmış olduğumuz icra takibine itiraz dilekçesini tebliğ almasına rağmen 7 günlük süre zarfında ‘İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim’ kuralına aykırı davranmış, ihtiyati haciz HÜKÜMSÜZ KALMIŞTIR. İhtiyati haczi tamamlıyan merasim : Madde 264 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/104 md.) Dava açılmadan [...]

Riskli Yapı Testi İçin Güvenlik Talebi

T.C. … KAYMAKANLIĞI’NA TALEP EDEN : … … T.C.(…) Esatpaşa mah. Bingöl sok. No:21 Ataşehir İstanbul VEKİLİ : … T.C.(…) …………………..İstanbul KONU : 6306 Sayılı yasa md 3 ve bu yasanın Uygulama Yönetmeliği’nin 6. Maddesi uyarınca İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, … mah. … pafta, … Ada, …… parsel ve … mah. … sok. No:… Ataşehir İstanbul adresinde kain kaçak yapının risk analizi yapılırken bina içinde bulunan ve kamusal bir iş olan risk analizi çalışmalarına engel olan işgalcilerin olası direnişlerine karşı Örnek mahallesi Emniyet Amirliğinden [...]

Tapu Üzerindeki İhtiyati Tedbirin Kaldırılması Dilekçesi

İSTANBUL ANADOLU XXXX ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE DOSYA NO : 2014/XXX Esas   DAVALILAR: 1- XXXX XXX (T.C. NO: XXX)                            2- XXX XXXXX (T.C. NO: XXXXXX)                            3- XXXXXX XXXXXXXXX (T.C. NO: XXXXXXXX)                            4- SXXXXXXXX XXX (T.C. NO: XXXXXX) VEKİLLERİ  : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN – Adres Antette DAVACILAR: 1- XXXXX                            2- XXXXXXX VEKİLLERİ  : Av. XXXX & Av. XXXXXX - Adres Dosyada KONU           : Dosyaya ibraz ettiğimiz T.C. Kadıköy Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü’nün Muvafakat Konulu 06.11.2015 tarihli yazının gereği [...]

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden İnşaat İçin İzin

17 Kasım 2015 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NE TALEPTE BULUNAN : XXXX İnş. San. Tic. Ltd. Şti. XXXXXXXX Cad. No:19 XXXX XXXX İstanbul KONU                       : Şirketimizin inşaat yapım hazırlığı içinde bulunduğu İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, XXXXX Mah.XXXX Ada, ….. parsellerde kâin arsalara komşu XXXX Parkı olarak tabir edilen parkta bulunan bir kısım ağaçların ve park üzerinde bulunan yaya yürüyüş yollarının güvenliği için huzurdaki dilekçe ikame edilmiştir. AÇIKLAMALAR       [...]

Müteahhit – Arsa Sahibi Tazminat Davasında Temyiz Dilekçesi

Tehir-i İcra ve Murafaa Taleplidir.   YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE İSTANBUL ANADOLU XXXXX ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE   DOSYA NO                          : 2013/XXX E. 2015/XXX K. TEMYİZ EDEN DAVALI  / KARŞI DAVACI               : XXXX VEKİLLERİ                          : Av. Ahmet AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul DAVACI/ KARŞI DAVALILAR         : 1- XXXX   2- XXXX   3- XXXX VEKİLİ                                  : Av. XXXXXXXXXXXXXXXX – Adres Dosyada KONU                                    : Usule ve esasa aykırı olan Yerel Mahkeme Kararının temyizen incelenmesi ve şartları oluşmuşsa bozulması talepli dilekçedir. AÇIKLAMALAR                 :   USULE ILISKIN TEMYIZ IZAHATIMIZ   HUSUMETE İLİŞKİN TEMYİZ GEREKÇELERİMİZ Gerek [...]