A – 6306 SAYILI YASA KAPSAMINDA

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DÖNÜŞÜME MUHALİF KAT MALİKLERİ İÇİN

 

♦ Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Riskli Yapı Kararına Karşı İptal Davaları

♦ Yıkım Kararlarına ve Uygulamalara Karşı Yürütmenin Durdurulması Süreci ve İdari Davalar

♦ Muhalif Arsa Maliklerinin Arsa Paylarının İhalesine Karşı Açılacak Dava ve İtirazlar

♦ Ortak Karar Protokolünün Düzenlenmesi, Tebliği, Bakanlık ve Belediye Başkanlıkları Aşamalarındaki Hukuki Hizmetler

♦ Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Açılacak Diğer İptal Davaları

♦ KMK md 3 çerçevesinde Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davaları

♦ Kat Malikleri’nin Kararlarının İptali Davaları

♦ Muhalif Kat Maliki adına Genel Kurul Toplantılarına İştirak Etme

♦ İcbaren İttifaka Zorlanan Kat Malikleri İçin Açılacak Tazminat Davaları

♦ Gabin Niteliğindeki Sözleşmelere Karşı Açılacak Adli Davalar

 

 

RİSKLİ ALANLARDA

♦ Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦  Muhalif Hissedarların Danışmanlığı ve Temsili ile Kentsel Dönüşüm Sürecinin Takibi

♦ Uygulamalara Karşı Yürütmenin Durdurulması Süreci ve İdari Davalar

♦ Muhalif Arsa Maliklerinin Arsa Paylarının İhalesine Karşı Açılacak Dava ve İtirazlar

♦ Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Açılacak Diğer İptal Davaları

♦ Muhalif Hissedarlar Adına Genel Kurul Toplantılarına İştirak Etme

 

 KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYEN KAT MALİKLERİ VE MÜTEAHHİTLER İÇİN

 

RİSKLİ YAPILARDA

♦ Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Açılacak İptal Davalarında Hukuki Danışmanlık

♦ KMK md 3 çerçevesinde Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davalarında Temsil

♦ Kat Malikleri’nin Kararlarının İptali Davalarında Temsil ve Hukuki Danışmanlık

♦ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, Sözleşmelere İlişkin Görüş ve Mütalaa Verme, Müzakere Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık

♦ Kat Malikleri ve Müteaahhitler için Genel Kurul Toplantılarına Katılma ve Karar Defterlerinin Düzenlenmesi

♦ Ortak Karar Protokolünün Düzenlenmesi ve Devamındaki İhtarnamelerin Keşide Edilmesi, İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi Kurumlarca Muhalif Hissedarlar için Uygulanacak Yaptırımları Organize Etme

♦ Süreci Tıkayan Muhalif Kat Malikleri İçin Açılacak Tazminat Davaları

 

 

RİSKLİ ALANLARDA

♦ Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, Sözleşmelere İlişkin Görüş ve Mütalaa Verme, Müzakere Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık

♦ Müteahhit ve Hissedarlar İçin Danışmanlık ve Kentsel Dönüşüm Sürecinin Takibi

 

 B – 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU KAPSAMINDA 

♦ Belediyelere Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

♦ Hak Sahiplerinin Kendi Aralarındaki ve İdare Arasındaki İhtilaflarda 1136 Sayılı Yasa md 35 Gereği Arabuluculuk Hizmetleri