avukat ahmet aydın

 Bilgi bazen kimine göre ‘bunu herkes biliyor’dur, bazen ‘bilgi her problemin çözümü’dür, bazen de ‘bildiğim için kimsenin yapamadığını yaptım’dır.

✓ Avukatlık mesleğinde cesaret ve özgüven olmazsa olmazdır. Savunulacak olan da müvekkilin, hak arayanın hakkıysa, hem kutsalın peşinde koşmak hem de bu koşmayı meslek edinmek hem mesleği sevmeye hem de müvekkillerimiz için bir şeyler yapmış olmanın hazzını yaşatmaktadır. Bu hazzın mesleki tatmin açısından pahası ölçülemez. Fakat bilgi olmadan diğer sıfatlar meziyet değil, bazen yalnızca kayıp oluyor.

Bu yüzden İstanbul‘da devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerinden mezun ortaklarımızla birlikte müvekkillerimizin haklarını onlara iyi bir şekilde ifade etmek ve müvekkillerimizi temsil etme noktasında bilgimize güveniyoruz.